مشاوره بازاریابی Marketing Consultant

مدیریت بازاریابی یکی از شاخه‌های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته‌های انسانی و رفع آن‌ها از طریق فرایند مبادله منابع است.

بازاریابی (بازاریابی کالا و خدمات ) مجموعه‌ای از تمام تلاش‌ها و کوشش‌های سازمان‌یافته‌ای است که هدف از آن تولید کالا یا انجام خدماتی با مشخصات و کیفیت موردقبول مشتریان احتمالی و تأمین نیاز و جلب رضایت او و کسب سود و شهرت برای بنگاه است. این تلاش‌ها از مرحله تحقیقات شروع‌شده و تا پس از فروش ادامه می‌یابد.

ضرورت بازاریابی و مدیریت بازار :

 • افزایش نیازها و بالأخص خواسته‌های روزافزون انسان‌ها
 • کمبود منابع

فعالیت اصلی مدیریت بازاریابی تهیه سند مارکتینگ پلن Marketing Plan در حوزه‌های بازاریابی کالا و خدمات است.

متأسفانه در ایران، تهیه و ارائه این سند به‌ندرت، توسط مدیران بازاریابی سازمان صورت می‌پذیرد و تا حد زیادی از سیستم بادبانی (ببینیم تا چه پیش می‌آید!!) استفاده می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (مقتضیات کوتاه‌مدت زمانی) تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد که می‌تواند در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر کسب و کار این‌چنین سازمان‌هایی وارد نماید.

مهمترین مباحث مشاوره بازاریابی :

 • شناسایی و ارزیابی عوامل محیط بازاریابی
 • شناسایی و تجزیه‌ و تحلیل فرصت‌های بازار
 • بخش‌بندی بازار Segmentation
 • انتخاب بازار هدف Segment Selection
 • جایگاه‌یابی در بازار Positioning
 • طراحی و توسعه آمیخته بازار Marketing Mix
 • تهیه اجرا و کنترل برنامه‌های بازاریابی
 • مشاوره برندینگ و آموزش مدیریت برند (افزایش آگاهی از برند)

در شرایط اقتصادی کنونی جهان ،کشورهای کمتر توسعه‌یافته ،به دنبال سرمایه‌گذاری در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود .

فعالیتهایی که بازده مناسب و ریسک کمتر داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری در دانش و تحقیقات بنیادی نداشته باشد، ازاین‌رو، بسیاری از این کشورها برای رسیدن به رشد پایدار، اقدام جذب سرمایه خارجی در حوزه فعالیت‌های خدماتی نموده‌اند.

نتیجه چنین فعالیت‌های کاهش میزان بیکاری در کشورهای آسیای جنوب شرقی و افزایش بیکار در غرب اروپا و امریکای شمالی شده است .

تا جایی که کشوری مانند آمریکا برای کاهش درصد بیکاران خود تصمیم به بازگرداندن کارهای خدماتی به داخل کشور خود گرفته است.

متأسفانه در غالب موارد، خدمات و مدیریت بخش خدمات به صورت علمی مورد بررسی قرار نگرفته است و این در حالی است که تمامی صاحب‌نظران حوزه مدیریت و به خصوص متخصصین بخش مارکتینگ معتقدند، سازمانی که تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمات می‌باشند.

برای هریک از این بخش‌های اجرایی خود نیاز به مدیریت واحد و جداگانه خواهند داشت ، زیرا هرکدام از این دو بخش به‌شدت تخصصی بوده و نیاز به تمرکز در آنان وجود دارد.

مشاوره بازاریابی و بازاریابی در بازار ایران

در بازار خدمات ایران ، بسیار دیده‌ شده است که مدیران بازاریابی پس از یک دهه فعالیت در بخش تولید تصمیم به تغییر مسیر شغلی خود گرفته و مدیریت بازاریابی یک سازمان خدماتی را بر عهده می‌گیرند.

همان‌گونه که بازاریابی کالا دارای اسلوب و روش‌های علمی و عملی است، مدیریت بازاریابی خدمات نیز دارای چنینی اسلوب‌های بوده و گاه پیچیده‌تر نیز است.

زیرا که المان اصلی در حوزه تولید صنعتی، ماشین و فرایندهای تولیدی بوده و کیفیت تولید و کار ماشین‌آلات بر تجربه مشتریان تأثیر بسزایی خواهد داشت و مدیر بازاریابی در این حالت کمتر خود را در فرایندهای مدیریت منابع انسانی درگیر می‌بیند.

حال‌ آنکه در حوزه خدمات، عامل اصلی فرد و نیروی انسانی بوده و درگیری ذهنی مدیر بازاریابی خدمات در فرایندهای مدیریت منابع انسانی بسیار بالاست و بسیار واضح خواهد بود که کیفیت عملکرد کارکنان، بر تجربه مشتریان تأثیر عمیقی خواهد داشت.

از این‌ روی در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات، علاوه بر عناصر موجود درآمیخته بازاریابی خدمات، به سه عنصر اساسی دیگر نیز پرداخته می‌شود که حاکی بر اهمیت نیروی انسانی، فرایندهای ارائه خدمات و محیط در مدیریت بازاریابی خدمات Service Marketing است.

مشاوره بازاریابی چیست ؟

 وظیفه مشاور بازاریابی، تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ها و استراتژی‌هایی در جهت کمک به مشتریان سازمان برای فروش یک محصول یا خدمت مشخص است.

 توجه نمایید که مدیر تبلیغات همان مشاور بازاریابی نیست، زیرا اجرای تبلیغات بخشی از مدیریت بازاریابی و تحت عنوان آمیزه بازاریابی یا آمیخته بازاریابی Marketing Mix است.

– واژه آمیزه بازاریابی اشاره دارد به یک محصول و خدمت معین، که قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، توزیع، ارتقا و فروش است.

– آمیزه بازاریابی بستگی کامل به نوع صنعت، مشتری، محصول و خدمات دارد.

کار اصلی مشاوره بازاریابی عبارت است از ارائه مشاوره در خصوص بهترین استراتژی برای فروش خدمات و محصولات.

درک رفتار مصرف‌کننده و آگاهی از چیزی که باعث ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده برای ایجاد اشتیاق به خرید یک کالای مشخص که یک مهارت ضروری برای مشاوره مدیریت است.

مدیران بازاریابی حرفه‌ای باید قادر به هدفگیری مخاطب مناسب برای هر محصول یا خدمت بوده و از کانال‌های ارتباطی مؤثر، آن مخاطب جذب نمایند.

  مهارت‌های انسانی برای جایگاه‌یابی و ترفیع محصولات بسیار ضروری است.بازاریابی همواره نیاز به ایده‌های جدید دارد.

 • مشاوره مدیریت باید تفکر و مهارت‌های خلاقانه داشته باشد. 

 • خلاقیت، ستون فقرات بازاریابی است. 

دریافت‌کنندگان خدمات از شرکت‌های مشاوره مدیریت، امیدوار به کسب بهترین نتایج از بودجه بازاریابی خود هستند.

مشاور بازاریابی ممکن است در یک منطقه خاص از قبیل ارسال مستقیم نامه و یا بازاریابی اینترنتی تخصص داشته باشد و یا ممکن است در مناطق جغرافیایی فعالیت نمایند.

بسیاری از شرکت‌های مشاوره بازاریابی قابلیت طراحی وب‌سایت را به عنوان بخشی از خدمات خود ارائه می‌نمایند. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است

بخش‌های مختلف از قبیل خدمات مشتری، تولید، توزیع و خدمات خلاق داشته باشند.