با تکمیل و پاسخ به سوالات این پرسش نامه که بسیار ظریف و تخصصی کسب و کار شما را مورد بررسی قرار میدهد می توانید به مشکلات مجموعه خود بهتر پی ببرید و با کمک مشاوران پرتو در صدد رفع آنها بر آیید.
به دلیل اینکه کارشناسان ما بتوانند عارضه یابی کنند و متخصصین هر بخش بتوانند بهترین مشاوره را ارائه نمایند لطفا به سوال های تمام بخش ها پاسخ صحیح و متناسب با وضعیت موجود را بدهید.

مرحله 1 از 7 - اطلاعات سازمان، شرکت یا کسب و کار شما

تولیدی بازرگانی خدماتی آنلاین فروشگاهی سایر
سمت شما در سازمان