مشاوره مدیریت مالی

هدف اصلی یک واحد تجاری را می‌توان حداکثر کردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می‌توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. با این دیدگاه، بجای تمرکز مستقیم بر روی سود ، ارزش جاری بنگاه مورد تأکید قرار می‌گیرد. طبیعتاً بین ارزش فعلی بنگاه و ارزش آن در بلندمدت ارتباط وجود دارد. اگر پیش‌بینی شود که ارزش آینده بنگاه بالاست، ارزش جاری آن نیز بالا خواهد بود زیرا در مدیریت مالی ارزش هر دارائی سرمایه‌ای برابر ارزش فعلی وجوهی است که آن دارائی نصیب صاحبش خواهد کرد. بنابراین هدف اصلی مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.

مدیر مالی در راستای هدف اصلی مدیریت مالی ، آن هدف را به هدف‌های آنی‌تر و سهل‌الوصول‌تر ترجمه می‌کند. بر این اساس وظایف مدیر مالی از دو دیدگاه قابل‌بررسی است :

وظایف مدیر مالی از دیدگاه نقدینگی و سودآوری

  • پیش‌بینی جریان نقدی
  • تأمین منابع مالی
  • اداره جریان منابع مالی داخلی
  • کنترل هزینه
  • قیمت‌گذاری
  • پیش‌بینی سود
  • اندازه‌گیری بازده موردنظر

 

وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه باید اداره گردد.

  • مدیریت دارائی‌ها
  • مدیریت منابع مالی

مشاور مدیریت مالی با مشتری کار می‌کند تا برنامه‌های مالی سازمانی برای پرداخت ها، بازنشستگی، سرمایه‌گذاری و بیمه را بر اساس استراتژی کلان سازمان انجام دهند.

مشاوران مالی با شرکت‌ها یا افراد برای برنامه‌ریزی مالی آینده خود با ارائه اطلاعات و راهنمایی درباره موضوعاتی که شامل مالیات، سرمایه‌گذاری و تصمیمات بیمه می‌شوند، کار می‌کنند. این مشاوران اغلب مشاوران مالی نامیده می‌شوند. همچنین مشاوران می‌توانند در حوزه خرید و فروش سهام و اوراق‌قرضه به مشتریان خود مشاوره دهند. برخی مشاوران برای شرکت‌های مشاوره‌ای کار می‌کنند که بر نیازهای مالی شرکت‌ها یا صنایع خاص تمرکز دارند.

به‌طورکلی، مدیر مالی اولاً به عنوان یکی از تصمیم‌گیرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مدیران شرکت برای حداکثر ساختن سود مشارکت دارد و ثانیاً به عنوان کارشناس مسائل مالی مدیریت مالی واحد تجاری را به عهده می‌گیرد.

مشاور مالی چگونگی صرف پول نقد، مدیریت بدهی، و موضوعات مربوط به پروژه‌های داخلی خاص، مالکیت یا دیگر برنامه‌های رشد کلیدی را مورد توجه قرار می‌دهند.