تبلیغات چیست ؟

تبلیغات Advertising عبارت است از : تحریک، تهییج و ایجاد انگیزه در مخاطبان در جهت اقدام عملی در خصوص یک محصول، ایده و یا خدمت.

تفاوت تبلیغات با برندینگ چیست ؟

برندینگ مفهومی کلان‌تر از تبلیغات دارد. تبلیغات با بهره‌گیری از کانال‌های دسترسی به مخاطب، ابزاری است برای پیاده‌سازی برنامه برند و ترویج فرهنگ برند در جهت بیان مفهوم برند عمق بخشیدن و گسترش آگاهی از برند.

در فرایند برندینگ (زیرمجموعه محصول Product از آمیخته بازاریابی ) تمام تلاش بر آن است که میزان شناخت و درک مخاطب از برند را بر اساس یک برنامه مدون از طریق تبلیغات (زیرمجموعه ترویج Promotion از آمیخته بازاریابی ) افزایش دهیم.

تفاوت تبلیغات با روابط عمومی چیست ؟

تبلیغات تمام کنترلش بر تولید پیام و کانال ارسال پیام به مخاطب است اما روابط عمومی علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب به مخاطب (اطلاع‌رسانی)، فرایند جمع‌آوری اطلاعات ( اطلاع‌یابی ) و ایجاد یک رابطه عمیق با مشتری را نیز انجام می‌دهد.

در فرانید روابط عمومی؛ مخاطب‌ گزینشی‌ عمل‌ می‌کند و ارتباط و سود متقابل‌ و دوسویه‌ وجود دارد، ولی تبلیغات‌ در پی‌ تحمیل‌ عقیده‌‌ خود است‌.

انواع رسانه تبلیغاتی  ( انواع کانال)

کانال انتقال پیام تبلیغات می‌تواند ازنظر تعداد مخاطب و بودجه موردنیاز؛ در سه دسته زیر تقسیم گردد:

  • ATL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب وسیع و هزینه بالا Above The Line
  • TTL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب متوسط و هزینه متوسط Through The Line
  • BTL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب بسیار محدود و هزینه کم

تحقیقات صورت پذیرفته توسط گروه وینتربری نشان می‌دهد که برای موفقیت در برنامه برندینگ باید در زمان تبلیغات از ترکیبی کانال‌های تبلیغاتی ATL ,BTL ,TTL به صورت همزمان در استفاده شود.

همچنین تحقیقات Direct Marketing Association نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها به تجربه آموخته‌اند که با توجه به نوع مخاطب برخی کانال‌های بازده مناسبی نداشته و آن‌ها را حذف می‌نمایند.

  • در حدود 65% شرکت‌ها، از ترکیب کانال‌های تبلیغاتی به (نرخ بازگشت سرمایه) ROI بهتری دست پیدا نموده‌اند.
  • در حدود 7% شرکت‌ها، با بهره‌گیری از یک کانالتبلیغاتی به ROI بهتری دست پیدا نموده‌اند.
  • در حدود 3% شرکت‌ها، هنگامی از هردو حالت فوق استفاده نموده‌اند به ROI یکسان و بهتری دست پیدا نموده‌اند.(مخاطب این شرکت‌ها بی‌تفاوت به ترکیب کانال تبلیغاتی است).
  • حدود 25% شرکت‌ها اطلاعاتی در خصوص ROI تبلیغات خود ندارند.

بودجه بندی تبلیغات در رسانه تبلیغاتی

اهداف تبلیغات

هد